novetats

Ves enrere Procediment perquè els titulars de parcel·les no explotades puguen bloquejar-les a l'efecte de la Sol·licitud Única

Procediment perquè els titulars de parcel·les no explotades puguen bloquejar-les a l'efecte de la Sol·licitud Única

És convenient recordar que les superfícies en producció han de figurar inscrites obligatòriament en el Registre d'Explotacions Agràries de la Comunitat Valenciana (DECRET 73/2022, de 27 de maig, del Consell), no obstant això, les parcel·les que no estiguen explotades o en el cas que els propietaris no estiguen d'acord que altres persones realitzen activitat agrària o sol·liciten ajudes respecte a les seues parcel·les, poden utilitzar este procediment per a bloquejar-les a l'efecte de sol·licitar ajudes de la PAC sobre estes.

El procediment es diu Sol·licitud de bloqueig o desbloqueig de parcel·les agrícoles per a ajudes de la Sol·licitud Única i està disponible en el següent enllaç:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=94688

PAC