Projectes de reglament

Ves enrere Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual s'aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, finançades per FEADER, en el marc del programa de desenvolupament rural de la CV per al període 2014-2020

Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual s'aproven les bases de les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, finançades per FEADER, en el marc del programa de desenvolupament rural de la CV per al període 2014-2020

Listado documentos