Certificacions d'obra

Certificacions d'obra

Certificacions Descàrrega Instruccions Actualizat
Imprés de certificacions d'obra

Imprés en obert

Imprés_LogoFEDER en obert

Imprés_LogoFEADER en obert

Imprés en .pdf omplible

Imprés_LogoFEDER en .pdf omplible

Imprés_LogoFEADER en .pdf omplible

(*) (**)

Instruccions d´ompliment
23.02.2024

 

(*) AVÍS: Els usuaris NO PODEN MODIFICAR baix cap circumstància el disseny del formulari. Qualsevol suggerència, problema o incidència en qualsevol dels formularis ha de comunicar-se a l’adreça electrònica: gisbert_javdom@gva.es

(**) NOTA: Els denominats "Imprés_LogoFEDER" e "Imprés_LogoFEADER" són exactament els mateixos que l’imprés general denominat "Imprés", al que només s’han incorporat els logos dels respectius fons de finançament en el seu encapçalament, per a les actuacions en que siga adient.