Fons Europeus

Fons Europeus

La situació econòmica europea planteja nous reptes, arreplegats a l'estratègia UE 2020 dirigida a aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Aquestes tres prioritats, que es reforcen mútuament, contribuiran al fet que la UE i els seus estats membres generen alts nivells d'ocupació, productivitat i cohesió social. Els Fons Comunitaris són els principals recursos financers per a aconseguir aquestes prioritats.

La programació dels Fons Comunitaris per al període 2014-2020, es basa per tant, en les metes i els objectius de l'estratègia de la UE 2020, tenint en compte els reptes territorials clau dels diferents tipus de territori europeu.

Entre els Fons Comunitaris, destaquen els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (fons EIE), els quals són un instrument de la política comunitària per tal de reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988. Per al període 2014-2020 és beneficiara en la categoria de regió més desenvolupada en superar el seu PIB per càpita el 90% de la mitjana PIB de la UE-27. Els Fons EIE són:

  1.  Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  2.  Fons Social Europeu (FSE).

  3.  Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

  4.  Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

  5.  Fons de Cohesió. No s'aplicarà a Espanya en 2014-2020.

 

Per tal d'aprofitar al màxim la contribució dels fons EIE i establir principis que faciliten el procés de programació a nivell dels Estats membres i regions, s'ha establit un Marc Estratègic Comú (MEC). Aquest ha de facilitar la coordinació sectorial i territorial de la intervenció en el període 2014-2020. Aquesta coordinació afectarà a la relació entre fons EIE i altres polítiques i instruments de la Unió.

Basant-se en el MEC, cada Estat membre ha de preparar, en col·laboració amb els seus interlocutors socials, econòmics, ambientals, etc. i en diàleg amb la Comissió, un Acord d'Associació. L'Acord d'Associació és el document nacional, de caràcter estratègic, elaborat per cada estat membre, que exposa l'estratègia i prioritats d'inversió dels Fons EIE per al període 2014-2020, els quals han de centrar la seua ajuda en un nombre limitat d'objectius temàtics comuns (11), arreplegats en el Reglament de Disposicions Comunes.

Per a Espanya l'Acord d'Associació contempla els següents fons EIE: FEDER, FSE, FEADER i FEMP. També s'han elaborat programes monofons tant a nivell de comunitats autònomes, com a nivell nacional.

Normativa d'aplicació

Enllaços d'interés

Comunicació 2014-2020


MESURES ANTIFRAU

Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten fons europea