Mesures Antifrau

Mesures Antifrau

  1. Declaració Institucional de Lluita contra el frau i la corrupció.
  2. Plan de Mesures Antifrau MRR Conselleria de Ramaderia. V3. 2023
  3. Canales de denúncia per a informar de les possibles sospites de frau en les actuacions del MRR de la Conselleria: